رهبری

بدنه خبر

" روز جهانی ماما " دوشنبه، 16 اردیبهشت 1398

" روز جهانی ماما "

به مناسبت روز جهانی ماما 15 اردیبهشت ماه مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی بادانشجویان مامایی دیدارنمودند .دراین دیدار رئیس دانشکده پرستاری ومامایی ضمن تجلیل از مقام ماما این روزرا به تمامی ماماها تبریک گفتند واز دانشجویان برتر ترم دوم وچهارم کارشناسی مامایی تقدیر به عمل آمد.

 

 

 
 
پورتال اخبار