رهبری

بدنه خبر

" دیدار با دانشجویان ترم دوم وچهارم اتاق عمل " سه‌شنبه، 17 اردیبهشت 1398

              " دیدار با دانشجویان ترم دوم وچهارم اتاق عمل "

درراستای تعامل وارتباط هرچه بیشتر واستفاده ازنظرات ، پیشنهادات ومشکلات دانشجویان درساعت 12 روز سه شنبه 1398/02/17 جلسه ای با حضور مسئولین دانشکده بادانشجویان ترم دوم وچهارم اتاق عمل درسالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید. دراین جلسه مسائل ومشکلات آموزشی، فرهنگی وکاردربالین دانشجویان مطرح گردیدوپاسخهای مناسب ازطرف مسئولین ارائه شد.     

 
 
 
پورتال اخبار