رهبری

بدنه خبر

"کارگاه پدافند غیر عامل" سه‌شنبه، 17 اردیبهشت 1398

"کارگاه پدافند غیر عامل"

کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل ویژه دانشجویان ترم هشتم پرستاری درتاریخ98/02/17 ساعت 8:15 روزسه شنبه در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.دراین کارگاه نقش وکاربرد الگوهای پرستاری درمواجهه باپدافند غیرعامل ،سلاح وعوامل بیولوژیک :سیاه زخم،بوتولیسم،طاعون،آنفولانزا همچنین عوامل شیمیایی وتشعشعات هسته ای ومدیریت مراقبت ازطریق تشریک مساعی درزمینه پیشگیری وپدافند غیر عامل توسط اساتید گروه پرستاری ارائه گردید.


 
 
پورتال اخبار