رهبری

بدنه خبر

" بازدید تصفیه خانه آب " پنجشنبه، 19 اردیبهشت 1398

" بازدید از تصفیه خانه آب "

در تاریخ 1398/02/18 دانشجویان ترم هشتم پرستاری به همراه مربی خود آقای ذهنی از تصفیه خانه آب شهر سنندج بازدید نمودند. دراین بازدید دانشجویان با مراحل تصفیه آب قابل شرب شامل آشغال گیری ، کلر زنی ، ته نشینی وکلرزنی نهایی آشنا شدند .

 
 
پورتال اخبار