رهبری

بدنه خبر

" دیدار با دانشجویان ترم ششم وهشتم اتاق عمل " جمعه، 20 اردیبهشت 1398

" دیدار با دانشجویان ترم ششم وهشتم اتاق عمل "

دیدار مسئولین با دانشجویان ترم ششم وهشتم اتاق عمل درتاریخ 1398/02/18 ساعت 12 درسالن اجتماعات دانشکده انجام گرفت . دراین جلسه دانشجویان درزمینه های آموزشی وامکانات رفاهی ومشکلات کارورزیها مطالبی را مطرح نمودند ومسئولین به مباحث مطرح شده پاسخ دادند.

 
 
 
پورتال اخبار