رهبری

بدنه خبر

دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان با کارکنان یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398
دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان با کارکنان 
سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان در روزهای نخست کاری جلسات متعددی برگزار کرد و  به بیان اهداف  و برنامه های خود پرداخت.


به گزارش وبدا  دکتر وحید یوسفی نژاد امروز با معاون ، مدیر ، کارشناسان و کارکنان مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان دیدار صمیمی  داشت.
 
 
پورتال اخبار