رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان روان پزشکی قدس سنندج دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین توسعه مدیریت و منابع و آموزشی و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل از بیمارستان روان پزشکی قدس سنندج بازدید به عمل آوردند.

به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر وحید یوسفی نژاد به اتفاق هیئت همراه، در بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان، از نزدیک در جریان روند انجام امور و نحوه ارائه خدمات به بیماران قرار گرفتند.

 
 
 

در ادامه بازدیدکنندگان در جلسه ای مشترک با مسئولین، اساتید و پرسنل بیمارستان، جهت رفع مشکلات، نیازها و کمبودها، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمودند.

 
پورتال اخبار