رهبری

بدنه خبر

بازدید دکتر یوسفی نژاد سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان قدس دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398

در مورخه 98/2/23 دکتر وحید یوسفی نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین توسعه مدیریت و منابع و آموزش از بیمارستان قدس بازدید نمودند .

در این دیدار که با همراهی رئیس ، مدیر داخلی و جمعی از پرسنل مرکز انجام شد ضمن بازدید از بخش های بستری ، از سالن جدید الاحداث کاردرمانی و سالن آمفی تئاتر مرکز نیز بازدید گردید در ادامه در جلسه ای مشترک با رئیس بیمارستان و گروه روانپزشکی در خصوص مشکلات بیمارستان، ارتقاء سطح خدمات به بیماران روانپزشکی و ایجاد تغییرات لازم در بخش آموزش مرکز تصمیماتی اتخاذ گردید.

 
پورتال اخبار