رهبری

بدنه خبر

جلسه برون بخشی در راستای طرح کشوری بسیج ملی کنترل فشارخون سه‌شنبه، 24 اردیبهشت 1398
در مورخ 23/2/98 اولین جلسه برون بخشی در راستای طرح کشوری  بسیج ملی کنترل فشارخون با حضور فرماندارمحترم  جناب آقای مهندس توان ، مدیریت محترم شبکه بهداشت جناب آقای دکتر شاویسی،رئیس مرکز بهداشت جناب آقای میرزایی و کارشناس مسئول واحد بیماریها آقای رضایی  در فرمانداری شهرستان تشکیل و طی آن جلسه  هدف از اجرای برنامه و زمان شروع و پایان برنامه و همچنین جلب مشارکت سایر ارگان های مربوطه را به سمع و نظر فرماندار رسانده و در پایان فرماندار شهرستان از طرح مر بوطه استقبال و قول مساعدت را در کلیه مراحل برنامه و انجام کار راه به مدیریت شبکه دادند.
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار