رهبری

بدنه خبر

اولین فراخوان ایده های فناورانه چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان اولین فراخوان ایده های فناورانه را برگزار می‌نماید، لذا از کلیه‌ی علاقه‌مندان جهت شرکت در فراخوان دعوت به عمل می‌آورد

امید است برگزاری این فراخوان گامی مثبت در جهت توسعه فناوری سلامت دانشگاه برداردنحوه ارسال ایده های فناورانه:جهت ارسال و شرکت در فراخوان فایل‌های خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایید

Email: fansel@muk.ac.irبرنامه زمان‌بندی:

مهلت ارسال آثار: 15/02/1398 لغایت 15/04/1398 ارتباط با ما:

 آدرس پست الکترونیک: fansel@muk.ac.ir

 آدرس سایت: muk.ac.ir 

شماره تماس مستقیم فنسل:08733664643 و داخلی 8255

 
پورتال اخبار