رهبری

بدنه خبر

" بازدید تصفیه خانه فاضلاب " چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398

درتاریخ 1398/02/24دانشجویان ترم هشتم پرستاری به همراه مربی مربوطه آقای کامبیز ذهنی از سایت تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج بازدید نمودند. دراین بازدید دانشجویان با مراحل وفرآیند تصفیه کردن فاضلاب وتبدیل آن به آب غیر قابل شرب جهت آبیاری درمزارع آشنا شدند.

 
 
پورتال اخبار