رهبری

بدنه خبر

کارگاه در راستای اجرایی شدن بسیج ملی فشار خون بالا چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398
به گزارش رول بط عمومی شبکه.
 
در مورخ 98/2/25 در راستای هماهنگی های لازم برای اجرایی شدن بسیج ملی کنترل فشار خون بالا کارگاه هماهنگی و آموزشی جهت داوطلبان سلامت مراکز و پایگاه های شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه با حضور رئیس مرکز بهداشت، مسئول واحد بیماریها و کارشناس واحدآموزش   برگزارگردید.
در پایان با اهدای هدایا از زحمات داوطلبان در همراهی با سیستم بهداشت شهرستان قدردانی شد.
 
 
 
 

 
منبع: درویشی
 
پورتال اخبار