رهبری

بدنه خبر

کارگاه در راستای اجرایی شدن بسیج ملی کنترل فشار خون بالا چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398
به گزارش روابط عمومی شبکه.
 
در تاریخ98/2/25 در راستای اجرایی شدت بسیج ملی کنترل فشار خون بالا کارگاه هماهنگی و آموزشی برای پزشکان کلیه مراکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی با حضور مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان جناب آقای دکتر هوشنگ پیر فلاح، مسئول واحد بیماریهای و کارشناس برنامه  برگزارگردید.
 
 
 
 

 
منبع: درویشی
 
پورتال اخبار