رهبری

بدنه خبر

" بازدید از جمعیت هلال احمر " چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398

بازدید  دانشجویان ترم هشتم پرستاری از هلال احمر درمورخ 25/2/1398 به همراه مربی مربوطه آقای کامبیز ذهنی انجام شد .دراین بازدید دانشجویان ضمن آشنایی با خدمات سازمان از واحدهای شنوایی سنجی,گفتاردرمانی و اعضای مصنوعی بازدید به عمل آوردند.

 
پورتال اخبار