رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه ی آموزشی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران،در تاریخ 98/02/26 جلسه ی آموزشی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در خصوص نحوه اجرای"بسیج ملی کنترل فشارخون بالا" جهت مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ،کارشناسان ناظر مراکز ، پزشکان خانواده و مسئولین خانه های بهداشت کارگری با حضور سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کامیاران و مسئول واحد مبارزه با بیماریهای این شهرستان در سالن کنفرانس مرکز بهداشت برگزار گردید. در این جلسه خانم دکتر حیدریان پزشک خانواده مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره 2 این شهرستان ضمن بیان دستور کار جلسه و اهداف کلی واختصاصی این برنامه در خصوص نحوه اندازه گیری صحیح فشارخون و محتوای آموزشی اجرای برنامه مطالبی را ارائه نمود .

 
 
 
پورتال اخبار