رهبری

بدنه خبر

اولین مدرسه تابستانه ملی نانو شنبه، 28 اردیبهشت 1398

سازمان متخصصان نانو(NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی   کردستان در نظر دارد در راستای ترویج علوم و فنون نانو با دیدگاه استارت‌آپی و با تاکید بر کارآفرینی دانش‌بنیان در حوزه‌ علوم و فنون نانو اولین مدرسه تابستانه ملی نانو را در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار می نماید    

از کلیه دانشجویان عزیز جهت شرکت در این دوره دعوت به عمل می آید

 

 
 
پورتال اخبار