رهبری

بدنه خبر

کمیته راهبردی سلامت سالمندان شهرستان کامیاران برگزار گردید سه‌شنبه، 31 اردیبهشت 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران،در تاریخ 98/02/31 در راستای ارتقای سلامت سالمندان جلسه " کمیته راهبردی سلامت سالمندان شهرستان  " با حضور ریاست مرکز بهداشت ، نمایندگان ادارات و دستگاههای مرتبط وکارشناسان واحد سلامت خانواده، با هدف ایجاد هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی ، ارتقاء خدمات سلامتی و رفاه سالمندان شهرستان در سالن کنفرانس مرکز بهداشت این شهرستان برگزار گردید. محمد فاتحی ریاست مرکز بهداشت شهرستان کامیاران در سخنان خود در این جلسه عنوان داشت : با توجه به نقش حوزه سلامت در خصوص سلامت سالمندان ،هر سازمان بر حسب جایگاه خود، در ارتقاء سلامت جسمی ،اجتماعی وفرهنگی  سالمند دارای نقش مهمی است. وی خاطرنشان ساخت : برای تحقق این امر مهم باید همه دست به دست هم بدهیم تا با ارائه برنامه ریزی دقیق وسنجیده در جهت ارتقاء سلامت سالمندان این شهرستان گامی موثر برداریم .در ادامه این پروانه صحرایی مسئول برنامه سالمندان در واحد ستادی سلامت جمعیت خانواده ومدارس در ارتباط با جمعیت سالمند شهرستان، وضعیت رو به رشد جمعیت سالمندان واهمیت برنامه ریزی برای سالمندان با توجه به نیاز آنها گزارشی ارائه داد.وی همچنین به تشریح عملکرد و نحوه ارائه خدمات در کلیه مراکز و خانه های بهداشت پرداخته و به نتایج این مراقبت ها وآمار رو به افزایش عوامل خطر تهدید کننده سالمندان اشاره کرد.گفتنی است در پایان این جلسه پیشنهادات اعضا جهت تقویت برنامه های در دست اجرا در قالب مصوباتی ارائه و تصویب گردید.

 
 
 
پورتال اخبار