رهبری

بدنه خبر

جلسه آشنایی پیام گذاران سلامت ادارات کامیاران با بسیج ملی کنترل فشارخون بالا شنبه، 4 خرداد 1398
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران،در تاریخ 98/03/04 جلسه ای  در راستای آشنایی و همکاری پیام گذاران سلامت ادارات با اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا درسطح ادارات در سالن کنفرانس مرکز بهداشت با حضور وآموزش کارشناس مبارزه با بیماریهای این مرکز برگزار گردید.در این جلسه شهرام کویک کارشناس مبارزه با بیماریها در خصوص اهمیت تشخیص به موقع و کنترل بیماری فشارخون بالا در پیشگیری از عوارض بعدی این بیماری مطالبی را به اطلاع پیام گذاران حاضر در جلسه رساند. وی در ادامه ضمن آموزش نحوه صحیح سنجش فشارخون با دستگاه فشارسنج عقربه ای از فشارخون تعدادی از پیام گذاران مورد سنجش قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار