رهبری

بدنه خبر

پلمپ کبابی به دنبال کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی ضایعات مرغ و چربی صنعتی در این مکان پنجشنبه، 9 خرداد 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران،بازرسان بهداشت محیط مرکزبهداشت این شهرستان در راستای طرح تشدید بازرسیها در ماه مبارک رمضان طی دو روز گذشته اقدام به پلمپ دو مکان تهیه و توزیع مواد غذایی متخلف بهداشتی نمودند.مهندس کمال قبادی مسئول واحد سلامت محیط این شهرستان در این خصوص عنوان نمود: این دو واحد شامل یک واحد کارگاه تولید شیرینی و یک واحد کبابی می باشد، که پلمپ کارگاه تولید شیرینی به دلیل عدم رفع نواقص بحرانی و غیر بحرانی در موعد مقرر بوده.و واحد کبابی هم به دلیل نگهداری غیر مجاز و استفاده از ضایعات مرغ و چربی صنعتی در این واحد صنفی پلمپ گردید.وی تصریح کرد: در بازدید از واحد کبابی که به تاریخ 98/03/08رأس ساعت 21:45 در قالب اکیپ مشترک باحضور نمایندگان مرکز بهداشت، فرمانداری،نیروی انتظامی ودامپزشکی شهرستان کامیاران به انجام رسید مقدار بیش از 150 کیلو گرم سنگدان مرغ ، دنبه گوسفند و چربی صنعتی از این مکان کشف و ضبط گردید. که به دلیل تخلف محرز در همان ساعت طی کسب دستور قضایی پلمپ مکان مذکور به انجام رسید.

 
 
 
 
پورتال اخبار