رهبری

بدنه خبر

سمینار علمی یک روزه "تشخیص زودهنگام و درمان سرطان های دستگاه گوارش شنبه، 11 خرداد 1398

 برگزاری سمینار علمی یک روزه "تشخیص زودهنگام و درمان سرطان های دستگاه گوارش در 8/3/98 با تلاش مرکز تحقیقات گوارش و کبد  

 این کنفرانس یکروزه که با حضور اعضاء هیئت علمی واساتید و متخصصان گروه های مختلف (گوارش و کبد ،جراحی عمومی، شیمی درمانی ،پرتو درمانی ،رادیوتشخیص وسونوگرافی و...) تازه های تشخیص زود هنگام سرطان دستگاه گوارش با هدف ارتقای دانش و آگاهی های عمومی جامعه در خصوص علایم سرطان ها و مراجعه سریع به پزشک و نیز اگاه سازی جامعه پزشکان در خصوص نوین ترین راه های تشخیص و درمان  برگزار گردید.


 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار