رهبری

بدنه خبر

"جلسه برگزاری جشن دانش آموختگی " سه‌شنبه، 21 خرداد 1398

سومین  جلسه برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان ترم هشتم  پرستاری ، مامایی و اتاق عمل مورخ 98/3/20 در کلاس شماره 105دانشکده  با حضور مسئولین دانشکده ،دفتر نهاد مقام معظم رهبری ، امور فرهنگی ودانشجویی برگزار گردید. دراین جلسه ضمن مروری بر مصوبات جلسه قبل وتفکیک وتعیین وظایف واحدهای ذیربط مقرر گردید مراسم جشن دانش آموختگی درساعت 11 روز چهارشنبه 98/4/5 درسالن ابن سینا برگزار گردد.

 
 
 
پورتال اخبار