رهبری

بدنه خبر

بازدید مدیریت شبکه بهداشت و درمان از ایستگاه های سنجش فشارخون سه‌شنبه، 21 خرداد 1398

در تاریخ 98/3/20 مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان جناب اقای مدرس گرجی به همراه مسئول حراست و کارشناسان بیماریهای مرکز بهداشت از ایستگاههای سنجش فشارخون در سطح شهرستان بازدید و ضمن آموزش پرسشگران، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود در اجرای طرح بسیج ملی فشارخون قرار گرفتند.

 
 
 
 
پورتال اخبار