رهبری

بدنه خبر

برگزاری کلاس آموزشی کنترل فشار خون بالا همزمان با طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در بیمارستان کوثر دوشنبه، 3 تیر 1398

همزمان با طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در سراسر کشور در درمانگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر نیز کلاس آموزشی کنترل فشار خون بالا توسط سوپروایزر آموزش سلامت این مرکز سرکار خانم بهناز اقبال پور برای جمعی از مراجعین برگزار گردید.

 

در این جلسه مطالب آموزشی در ارتباط با بیماری فشار خون بالا و عوارض بیماری، خود مراقبتی بیماران و راه‌های پیشگیری و کنترل آن برای مراجعین بیان گردید.

 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج
 
پورتال اخبار