رهبری

بدنه خبر

برگزاری نشست سرپرست دانشگاه با مسئولین و کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه سه‌شنبه، 18 تیر 1398

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین توسعه مدیریت و منابع، بهداشتی و غذا و دارو و مدیران اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث، درمان و حراست طی یک نشست با مسئولین و کارکنان شبکه بهداشت و درمان بانه در محل دفتر رئیس شبکه این شهرستان دیدار نمودند.

به گزارش وب دا، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ابتدا ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های پرسنل شبکه بهداشت و درمان بانه خصوصا در اجرای طرح بسبج ملی کنترل فشار خون بالا و نیز بیان اهداف نشست، گفت: لازم است مرتبا اوضاع کنونی کشور یاد آوری گردد که شرایطی خاص و ویژه است و در این زمان ها باید به صورت هماهنگ، همدل، هم فکر و با استفاده از روحیه مشارکتی و کار جمعی به صورت ویژه و خاص عمل کنیم و در این صورت است که پیروز شده و به اهدافمان دست پیدا خواهیم کرد.

 
 
 
 
 

دکتر وحید یوسفی نژاد گفت: مدیریت توزیع، تجویز و نیز مصرف داروها بسیار ضروری است و مخصوصا در شهرستان های مرزی مانند بانه و مریوان باید حواسمان به پیشگیری از قاچاق معکوس داروها باشد.

وی تامین سلامت مردم را مهمترین اولویت دانشگاه بیان نمود و گفت: در برخورد با تخلفاتی از قبیل قاچاق محصولات و تولیدات سلامت محور و نیز موازین بهداشتی باید با جدیت کامل برخورد نمود چرا که اگر به این صورت عمل نشود به سلامتی مردم لطمه می زند.

سرپرست دانشگاه ارتقای ضریب اشغال تخت در بیمارستان های بانه را ضروری بیان نمود و ادامه داد: ارتقای این شاخص بر مدیریت صحیح و نیز بهبود خدمات سلامت موثر است.

گفتنی است در این دیدار پس از ارایه عملکردها توسط هر یک از معاونین و مدیران دانشگاه و نیز رئیس شبکه بهداشت و درمان بانه، حاضرین به بیان دیدگاهها و نظرات پرداخته و در نهایت در خصوص بهبود فرآیندها تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمودند.

 
پورتال اخبار