رهبری

بدنه خبر

" کارگاه تدوین برنامه های آموزش مجازی " سه‌شنبه، 18 تیر 1398


     

کارگاه تدوین برنامه های آموزش مجازی درجهت توسعه آموزش مجازی جهت اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی درمورخ 18/4/1398 ساعت 8 صبح درسالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید. دراین کارگاه ابتدا سرکارخانم دکتر شاهویی رئیس محترم دانشکده پرستاری ومامایی ضمن خیر مقدم به حاضرین دراین کارگاه سخنانی ایراد نمودند. درادامه جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم آموزشی دانشگاه توضیحاتی درمورد لزوم حرکت آموزشی به سمت آموزش مجازی وسامانه ایجاد شده جهت آماده سازی وارائه محتوای آموزشی بیان نمودند وبه سؤالات اعضاء هیئت علمی پاسخ دادند .سپس جناب آقای مهندس سبحانی درمورد سامانه نوید CMER.ir وبخش های مختلف آن واستفاده از نرم افزار Ispring سخنانی ایراد نمودند همچنین دراین کارگاه جناب آقای مهندس شریفی درمورد سامانه نوید وبخش های مختلف آن توضیحات لازم راارائه ودرادامه کارعملی انجام گرفت .

 
 
 
 
 

     

 
پورتال اخبار