رهبری

بدنه خبر

بررسی تعیین محل احداث فوریتهای پزشکی در روستا هدف گردشگری پالنگان چهارشنبه، 19 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران،در تاریخ 98/04/18 جلسه ای به منظور احداث پایگاه فوریتهای پزشکی 115 در روستای هدف گردشگری پالنگان با حضورمدیر شبکه، ریاست مرکزبهداشت، مسئول فوریتهای پزشکی و تیم مدیریتی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و شورای اسلامی و دهیاری روستای پالنگان در دفتر مدیر شبکه محل های پیشنهادی احداث ساختمان فوریتهای پزشکی در این روستا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.سید منصور هاشمی نسب مدیر شبکه بهداشت و درمان کامیاران در این خصوص عنوان نمود: پایگاه فوریتهای پزشکی 115 از زیر ساختهای پیش بیمارستانی مورد نیاز در روستای پالنگان و مناطق همجوار این روستای هدف گردشگری می باشد.که امیدواریم با همکاری شورای اسلامی، دهیاری و بخشداری مرکزی شهرستان کامیاران و خیرین پالنگانی بتوانیم به این هدف دست یابیم.در این جلسه محلهای پیشنهادی مورد بحث و بررسی کارشناسی اولیه قرار گرفت.


 
 
پورتال اخبار