رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه مشترک سرپرست دانشگاه با مدیر کل راه و شهرسازی کردستان چهارشنبه، 19 تیر 1398

سرپرست، رئیس حوزه ریاست و معاون مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن برگزاری جلسه ای مشترک با مدیر کل راه و شهرسازی کردستان در محل دفتر وی دیدار نمودند.

به گزارش وب دا، دکتر وحید یوسفی نژاد و هیئت همراه با دکتر محمد صدیق ثابتی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار سرپرست دانشگاه گزارشی از وضعیت اجرای برنامه ها و پروژه های عمرانی را ارائه و سپس حاضرین در جلسه درباره راه های ارتقای همکاری های فی مابین تصمیمات متناسب را اتخاذ نمودند.


 
 

 
پورتال اخبار