رهبری

بدنه خبر

برگزاری سی و هشتمین آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی در دانشگاه پنجشنبه، 20 تیر 1398

سی و هشتمین دوره آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی به صورت همزمان  در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری برنامه دستیاری تخصصی پزشکی برگزار شد.

به گزارش وب دا، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بازدید از روند برگزاری این آزمون در مرکز آزمون های الکترونیک دانشگاه در دانشکده پزشکی، گفت: تعداد 115 دستیار در هفت رشته تخصصی دانشگاه شامل کودکان، طب اورژانس، داخلی، بیهوشی، جراحی عمومی، روان پزشکی و زنان وزایمان در این آزمون شرکت کرده اند.

 
 
 

دکتر وحید یوسفی نژاد گفت: در این دوره از آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی که با محوریت 10 کلان منطقه آمایشی برگزار شد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان در کلان منطقه سه شامل دانشگاههای علوم پزشکی کردستان، کرمانشاه، همدان و ایلام قرار گرفته است.

وی افزود: آزمون ارتقاء دستیاری شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی(توسط گروه های آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است) و بخش آزمون کتبی( به صورت نیمه متمرکز در دانشگاه‌های علوم پزشکی) برگزار شد.

سرپرست دانشگاه ابراز داشت: در این دوره از آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی در این دانشگاه، داوطلبان در مجموع به تعداد 150 سؤال در هر رشته امتحانی پاسخ خواهند داد که تعداد 75 سوال به عنوان سوالات مشترک کشوری توسط وزارت متبوع به دانشگاهها ارسال و تعداد 75 سوال نیز مشترکا توسط دانشگاههای کلان منطقه سه طراحی شده است.

لازم به ذکر است مهلت اعتراض داوطلبان به کلید اولیه سوالات از 20 الی 22 تیرماه سالجاری خواهد بود که اعتراضات به سوالات لنگر از طریق سایت مرکز سنجش به نشانی http://sanjeshp.ir دریافت و اعتراضات به سوالات قطب نیز توسط مناطق آمایشی دریافت و بررسی خواهد شد.

 
پورتال اخبار