رهبری

بدنه خبر

تجلیل از کارگران به مناسبت یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کار وکارگردر سقز چهارشنبه، 9 اردیبهشت 1394

       با حضور دکتر محمد سرکوت غوثی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سقز، ریاست بیمارستان امام خمینی(ره)، ریاست مرکز بهداشت وجمعی از مسؤلین واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان و کارگران شاغل در واحدهای تابعه شبکه  به مناسبت 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر در محل سالن کنفرانس بیمارستان امام خمینی(ره) مراسم تجلیل و تقدیر از کارگران شاغل در واحدهای تابعه این شبکه برگزار گردید.

    در این مراسم دکتر غوثی گفتند: کارگران بازوان پرتوان در عرصه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی وخدماتی کشور می باشند که شایسته است از نظر معنوی و اقتصادی نیازهایشان برآورده گردد. در پایان به کلیه کارگران شاغل در شبکه بهداشت ودرمان لوح تقدیر وهدایایی اهداء گردید و از کارگر نمونه هم تجلیل ویژه بعمل آمد.

 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار