رهبری

بدنه خبر

تقدیر وتشکر از ریاست وپرسنل بیمارستان امام خمینی(ره) سقز سه‌شنبه، 31 شهریور 1394
در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه‌ی بهداشت و درمان در سطح کشور و همپای آن اجرای مناسب این طرح و ارائه‌ی خدمات ارزنده و دلسوزانه از جانب پرسنل شاغل در بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز، جمعی از پزشکان و پرسنل شاغل در این بیمارستان و همشهریان، از مدیریت مناسب و دلسوزانه‌ی ریاست بیمارستان امام(ره) جناب آقای دکتر علیرضا رضایی و کلیه‌ی پرسنل زحمتکش آن بیمارستان تقدیر و تشکر نموده و مراتب را به حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان سقز منعکس نموده، و یک تخته بنر را به همین مضمون در یکی از میادین اصلی شهر نصب نموده‌اند.
 
 
 
پورتال اخبار