رهبری

بدنه خبر

جلسه هماهنگی تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله دانشگاه(سالهای 1399-1395) سه‌شنبه، 3 آذر 1394

 به گزارش خبرنگار وب دا، در این جلسه هماهنگی که به همت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برگزار شد، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت : رمز موفقیت و پیشرفت در تمامی کارها، داشتن هدف و برنامه کارشناسی شده و از پیش تعیین شده برای دستیابی به این اهداف است که باید متناسب با نیازها و وضعیت موجود و وضعیت مطلوب باشد.سیف الله مرادی با اشاره به مشکلات و تنگناهای مدیریتی و برنامه ریزی، افزود : یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه، فقدان وجود سیستمی برای پایش و ارزشیابی برنامه های جاری است که لازم است در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی ضمن بیان اهمیت هماهنگی و ارتباطات مناسب کلیه سطوح مدیریتی در دانشگاه تصریح کرد :  معاونین و مدیران دانشگاه باید به صورت متحد و هماهنگ در جهت پیشرفت هرچه بیشتر دانشگاه تلاش کنند.

مرادی با اشاره به اهمیت استفاده از تجربیات گذشته در زمینه مدیریت و برنامه ریزی گفت : باید از تجربیات معاونتها در زمینه اجرای برنامه استراتژیک سالهای 94-90 دانشگاه در جهت خودارزیابی نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه ها و نیز شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اجرای بهتر برنامه ها استفاده کرد.

برنامه های استراتژیک دانشگاه، چشم انداز ، ماموریت و ارزشهای دانشگاه ، پنج گام اساسی در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه، روشهای تعریف ارزیابی و انتخاب استراتژی های دانشگاه و آشنایی با مفاهیم اجرای استراتژیک در دانشگاه از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه هماهنگی بود.  

 
 
پورتال اخبار