رهبری

بدنه خبر

گزارش بازدید جناب آقای نصرالهی زاده (رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان) از پروژه ای عمرانی انجام شده و درحال توسعه و احداث مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سه‌شنبه، 22 دی 1394

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

عصر روز جمعه مورخ 18/09/1394 جناب آقای نصر الهی زاده (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی) به همراه جناب آقای دکتر قدیمی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان) جناب حاج آقا مرادی (معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه) جناب حاج آقا سجادی (رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه) و جناب آقای دکتر حیدری (رئیس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید) از پروژه های عمرانی درحال توسعه این مرکز از جمله توسعه اورژانس، توسعه سی سی یو، بخش عفونی، بخش گوارش و خون و انکولوژی بازدید به عمل آوردند.

ایشان با توجه به حضور در ساعات ملاقات در این مرکز از بیماران بخش قلب مردان عیادت نمودند.

در پایان این بازدید نامبرده ضمن تقدیر و تشکر از خدمات انجام شده، توسعه مراکز درمانی استان را با توجه به افزایش مراجعین به این مراکز از اولویت های دولت دانسته و خواستار اجرای هرچه سریعتر پروژه های درحال اجرا شدند.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار