رهبری

بدنه خبر

گزارش احداث خوابگاه اهدایی جهت بیماران خون و انکولوژی در مرکز توحید توسط خانواده محترم قاسمی از اعضاء خیرین سلامت یکشنبه، 11 بهمن 1394

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

روز پنجشنبه مورخ هشتم بهمن ماه سال 94 خانواده محترم قاسمی از خیرین سلامت با حضور جناب آقای دکتر قدیمی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان) جناب آقای دکتر قصری (معاون درمان دانشگاه) جناب آقای مسیمر (مسؤول دفتر خیرین سلامت دانشگاه) و جمعی دیگر از مسؤولین این دانشگاه و مسؤولین مرکز توحید در مراسم کلنگ زنی احداث خوابگاه همراهان بیماران بخش خون و انکولوژی حضور بهم رساندند.

جناب آقای قاسمی هزینه ساخت یک طبقه واحد مسکونی جهت اقامت همراهان بیماران بستری در بخش خون و انکولوژی را تقبل نموده و کلنگ احداث آن را در محل تعیین شده به زمین زدند.
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار