رهبری

بدنه خبر

گزارش بازدید سرزده فرماندار سنندج از مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سه‌شنبه، 13 بهمن 1394

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید؛ جناب آقای زارعی (فرماندار محترم شهرستان سنندج) به صورت سرزده از پروژ های عمرانی اجرا شده و درحال ساخت مرکز توحید بازدید به عمل آوردند.

ایشان ضمن اظهار خرسندی از اقدامات انجام گرفته با بیان این موضوع که از نظر زیربنایی قدیمی، به حالت بیمارستان جدید درآمده؛ از اقدامات انجام گرفته توسط مسؤولان تشکر و قدردانی کردند.

ایشان ضمن ملاقات بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب از بخش های قلب مردان، اتاق عمل، بخش عفونی، بخش جدید سی سی یو و زیرساخت بخش جدید اورژانس به همراه کتابخانه این مرکز بازدید به عمل آوردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار