رهبری

بدنه خبر

تاسیس کمیته مشورتی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شنبه، 18 اردیبهشت 1395

روز چهارشنبه مورخه 15/2/95 کمیته مشورتی دانشجویان رسما آغاز به کار کرد و اولین جلسه آن با حضور ریاست دانشکده، معاون آموزشی، مسئول آموزش و نمایندگان منتخب دانشجویان تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر فیروزی ضمن تبریک به دانشجویان و تبیین اهداف کمیته و اعلام آمادگی مدیریت دانشکده جهت پذیرش نظرات ، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان، خواستار مشارکت و تعامل بیشتر دانشجویان در امور آموزشی و فرهنگی شدند. سپس آقای دکتر محمدی لزوم مشارکت دانشجویی را جهت پیشبرد اهداف آموزشی یادآور شدند و در ادامه خانم احمدی آئین نامه کمیته مشورتی و شرح وظایف اعضا را به اطلاع رساندند.در پایان نمایندگان ضمن معرفی خود، نظرات و مشکلات دانشجویان را مطرح و پاسخها و توضیحات لازم به آنان داده شد.

 
پورتال اخبار