رهبری

بدنه خبر

ابلاغ شاخصهای عمومی واختصاصی سلامت نظام اداری دانشگاه در سال 95 پنجشنبه، 3 تیر 1395

 

در راستای اجرای برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری با تاکید بر ارتقای سلامت نظام اداری و ارزش های اخلاقی شاخصهای عمومی واختصاصی سلامت نظام اداری دانشگاه طی نامه های شماره های 2851/182/14و2851/218/14در تاریخ 7/1/95به کلیه واحدهای تابعه ومعاونتهای ذیربط اعلام گردید.

 
پورتال اخبار