رهبری

بدنه خبر

اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دستیاری سال تحصیلی 1396-1395 چهارشنبه، 31 شهریور 1395
دین وسیله زمان ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و سومین آزمون دستیار تخصصی ، روزهای یکشنبه الی سه شنبه مورخ 1395/7/4 لغایت 1395/7/6 اعلام می گردد. پذیرفته شدگان گرامی پس از دانلود نمودن فرمهای ثبت نامی بصورت حضوری با در دست داشتن مدارک پیوست به آدرس سنندج بلوار پاسداران پاییین تر از بیمارستان قدس پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طبقه همکف واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند .
 
 
پورتال اخبار