رهبری

بدنه خبر

بررسی فلزات سنگین در آبهای آشامیدنی دوشنبه، 19 مهر 1395

اگرچه تعدادی از فلزات سنگین در سلامتی انسان نقش ضروری دارند، اما مصرف بیش از حد آنها تهدیدی برای سلامتی محسوب می شود.

فلزات سنگین از طریق فرآیندهای طبیعی و مصنوعی می توانند انتشار یابند. برخی فرآیندهای طبیعی در نفوذ این فلزات به آب نقش دارند. منبع اصلی آرسنیک که یک شبه فلز است فعالیتهای جغرافیایی می­باشد. در برخی مناطق آرسنیک به طور طبیعی از لایه های زمین در آبهای زیر زمینی حل شده و باعث آلوده شدن منابع آب آشامیدنی می شود(1). آلودگیهای زیر سطحی ناشی از رسوبات و شرایط فاقد اکسیژن در سفره های آب زیر زمینی (1،2) و انواع خاصی از صنایع و فعالیتهای کشاورزی نیز منابع آرسنیک می باشند. فعالیتهای صنعتی، آفت کشها، فاضلابهای خانگی و پسابهای دباغی منابع عمده کادمیوم، مس، نیکل، سرب و کروم در آب آشامیدنی می باشند. همچنین آب باران ممکن است به علت آلودگی هوا حاوی میزان بالایی از کادمیوم و جیوه باشد. آرسنیک و کادمیوم از مهمترین عوامل القای سرطان هستند. مصرف آرسنیک در آبهای آشامیدنی باعث اختلالات تنفسی و همچنین آسیب به سیستم عصبی مرکزی و رشد کودکان می شود. اثرات سابکرونیک مانند خطر مرده زایی در زنانی که در طی دوره بارداری در معرض بیشتر از g/litµ 200 آرسنیک بوده اند شش برابر بیشتر است. کادمیوم باعث اختلالات کلیوی و مینرالیزاسیون استخوان از طریق اختلال در عملکرد کلیه می شود. همچنین می­تواند با سیستئین، گلوتامات و هیستیدین لینک شود و باعث کمبود آهن در بدن شود. مصرف بیش از حد منگنز از طریق آب آشامیدنی در دوران بارداری رشد فکری کودکان را مختل می سازد و قرار گرفتن در معرض آب آلوده به مس بالا باعث تهوع، استفراغ و دردهای شکمی می­شود(1)

منابع:

1)Chowdhury,SH., Mazumder,M.A.J., Al-Attas,O., Husain,T. 2016 .Heavy metals in drinking water: Occurrences, implications, and future needs in developing countries. Science of the total environment 569-570. 476- 488. 

 

2)Buschmann, J., Berg,M., Stengel,C., Winkel,L., Sampson,M.L., Trang, P.T.K., Hung viet, Ph. 2008. Contamination of drinking water resources in the Mekong delta floodplains: Arsenic and other trace metals pose serious health risks to population. Enviroment international 34. 756- 764. 

 

 

 

 
پورتال اخبار