رهبری

بدنه خبر

جلسه توجیهی بدورود دانشجویان شاهد وایثارگر شنبه، 1 آبان 1395

جلسه توجیهی بدورود دانشجویان شاهد وایثارگربرگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر جدیدالورود

روز دوشنبه مورخ 3/8/95ساعت 16الی 18 در تالار شهید دکتر رستم پور جلسه توجیهی بدورود  دانشجویان شاهد وایثارگر جدیدالورود با حضور  مسئولین دانشگاه وبنیاد شهید برگزار می گردد.

 

                                                               ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر
 
پورتال اخبار