رهبری

بدنه خبر

اولین عمل جراحی رزکسیون پانکراس در سقز با موفقیت انجام شد پنجشنبه، 4 آذر 1395

برای اولین بار، عمل جراحی رزکسیون پانکراس توسط دکتر لیلا عاصف کبیری متخصص جراحی عمومی در بیمارستان امام خمینی(ره) سقز انجام شد.

این پزشک جراح درخصوص نحوه ی عمل جراحی اظهار داشت: بیمار خانمی 43 ساله با سابقه ی دردهای شکمی از یک سال قبل به مرکز درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) سقز مراجعه و تحت بررسی قرار گرفت، که در سی تی اسکن به عمل آمده از بیمار، کیستیک نئوپلاسم دم پانکراس رؤیت شد.

دکتر عاصف کبیری گفت: باتوجه به معاینات بالینی و پاراکلینیکی، بیمار کاندید عمل جراحی رزکسیون توده گردید و جهت بیمار عمل جراحی RAMPS  به به عنوان اولین جراحی رزکسیون پانکراس در سقز انجام شد.

دکتر عاصف کبیری بیان نمود: این عمل شامل جراحی رادیکال پانکراتیکو اسپلنکتومی می باشد که با تکنیک های جدید و استفاده از استاپر Endo GI   انجام شد.

وی گفت: در نهایت نتیجه ی پاتولوژیست که مؤید بروز سروزسیست اینترا اپیتلیال نئوپلاسم می باشد که باتوجه به پتانسیل کم آن برای بدخیمی و پاک بودن مارژینها و بافت رتروپریتوئن درمان بیمار کامل بوده است.

اودر ادامه عنوان کرد: این عمل با توجه به به عمل جراحی روی پانکراس یکی از دشوارترین جراحی ها و به عنوان اولین و موفق ترین عمل جراحی پانکراس در سقز بود.

 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار