رهبری

بدنه خبر

«برگزاری کارگاه احیا پایه در بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه» شنبه، 13 آذر 1395
 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه ،

 در تاریخ 13/9/95 کارگاه احیا پایه با حضور کلیه پرسنل بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

 
 

آریا مصطفی زاده کارشناس ارشد پرستاری بعنوان مدرس کارگاه حضور داشتند و هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء سطح علمی فراگیران و آگاهی از روند گام به گام احیا و انجام اصول صحیح عملیات احیا بود. 

 
 
 
   
 
پورتال اخبار