رهبری

بدنه خبر

مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان: آلودگی آب روستای نشکاش کذب محض بوده و صحت ندارد. چهارشنبه، 17 آذر 1395
دکتر هوشیار سایه میری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان اعلام کرد آلودگی آب روستای نشکاش کذب محض بوده و صحت ندارد.
سایه میری ضمن اعلام این خبر افزود در تمامی ماه های سال از آب شرب کلیه روستاهای شهرستان منجمله از اماکن مختلف روستای نشکاش مانند مدرسه،مسجد روستا،منازل شخصی و ... به صورت منظم نمونه برداری شده و جهت بررسی به آزمایشگاه مرکزی باکتریولوژی،فیزیکی و شیمیایی آب دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارسال شده است و  کلیه نتایج آزمایشات به 
صورت منظم و ماهیانه در سامانه کشوری جامع مدیریت بازرسی سلامت محیط ، ثبت و هم اکنون قابل دسترسی است .
وی اظهر کرد کلیه نمونه های آب روستای نشکاش از لحاظ باکتریولوژی،مواد شیمیایی،مواد معدنی،سموم ، مواد جامد محلول،نیتریت و نیترات کاملا مطابق با استاندارد کشوری بوده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت اظهار نظر نمودن در خصوص سلامت آب امری کاملا تخصصی بوده و صرفا در حیطه اختیارات و شرح وظایف شبکه بهداشت و درمان بوده و هر نوع مشکلی در شبکه آب شهرستان در صورت لزوم به صوت مکتوب به فرماندار محترم شهرستان اعلام خواهد شد، لذا اظهار نظر کردن هر فرد دیگری در این خصوص غیر کارشناسی ،غیر قانونی و قابل پیگرد قانونی است.
 
پورتال اخبار