رهبری

بدنه خبر

بررسی وضعیت بروز بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید در استان کردستان شنبه، 20 آذر 1395
با حضور سرکارخانم دکتر شهین یاراحمدی ریاست محترم اداره غدد و  متابولیک و سرکارخانم دکتر  نسرین آژنگ کارشناس اداره غدد و دکتر فرزام بیدارپور معاونت محترم بهداشتی و دکتر استیفایی مسئول محترم امور آزمایشگاههای معاونت درمان و دکتر فتح ا... پور فوکال پوینت و مشاوره دانشگاهی در برنامه و کارشناسان برنامه کم کاری تیروئیدی در سطح شهرستانها با موضوع بررسی وضعیت بروز بیماری کم کاری تیروئیدی برگزار گردید.
جناب آقای دکتر بیدارپور معاونت محترم بهداشتی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه، نکاتی در زمینه وضعیت موجود بیماری در سطح استان ، روند بروز بیماری از ابتدایی شروع برنامه و موفقیت حاصل از روند اجرای برنامه در سطح استان اشاره کردند و در ادامه آقای اسدا... پروین کارشناس برنامه هیپوتیروئیدی نوزادی گزارشی از وضعیت موجود ، فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه کنترل بیماری  در سطح استان ارائه دادند و پس از تبادل نظر حاضرین در جلسه، با توجه به بروز  بالای بیماری در سال 94 نسبت به میزان کشوری  ،راهکارهای با محوریت ارائه طرح تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه کنترل بیماری و تأیید تشخیص سرمی بیماران توسط آزمایشگاههای بخش دولتی و تهیه و توزیع کیت های نمونه گیری بصورت یکجا و از یک شرکت معتبر و آموزش پرسنل در گیر در برنامه ارائه گردید.
 
 
 
پورتال اخبار