رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه (یک مرحله ای)تلفنخانه بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه شنبه، 4 دی 1395
 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه (کارفرما) در نظر دارد به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات ، امورات تلفن خانه بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به شرکت های صلاحیت دار واگذار نماید.

 

 

مدت زمان تحویل اسناد استعلام به شرکت های داوطلب از تاریخ نشر آگهی (هفت روز کاری) از تاریخ 4/10/95 لغایت 10/10/95 از طریق پست میباشد

محل تحویل اسناد استعلام به شرکتهای داوطلب : استان کردستان –شهرستان بانه-میدان آزادی- ستاد شبکه بهداشت و درمان – امور عمومی شبکه

 

 

 

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج) 10/10/95 لغایت 19/10/95

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج) اسناد استعلام:

استان کردستان –شهرستان بانه-میدان آزادی- ستاد شبکه بهداشت و درمان – واحد حراست شبکه-مربوط به مناقصه تلفنخانه

 

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در استعلام :

مبلغ تضمین بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر حداقل اعتبار 3 ماه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام واریز نمایند.

 

 

 

 

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج): مورخه 21/10/95 روز سه شنبه –راس ساعت 12 واقع در دفتر مدیریت شبکه میباشد.

در ضمن شرکتهای متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 087326577 ، 087323330 تماس حاصل نمایید.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه

 

 
   
 
پورتال اخبار