رهبری

بدنه خبر

برگزاری کمیته درون بخشی هفته بلایا در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان چهارشنبه، 8 دی 1395
 
در تاریخ 95/10/6 کمیته درون بخشی بمناسبت هفته ملی بلایا با حضور مدیریت محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهگلان و مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت و فوریت های پزشکی در محل دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید. 
 
پورتال اخبار