رهبری

بدنه خبر

«برگزاری کارگاه دو روزه مدیریت کاهش خطر بلایا در بانه» دوشنبه، 6 دی 1395
 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه ، در تاریخ های 4 و5/10/95 کارگاه مدیریت کاهش خطر بلایا برای پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی ونیروهای ستادی مرکز بهداشت و همچنین مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهری ، روستایی و پایگاه های سلامت وفوریت های پزشکی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.

 
 

مدرسین کارگاه مهندس علی شالباف رئیس مرکز بهداشت و بنار شریف زاده کارشناس مسئول استراتژی بلایا با ارائه مطالب  اهداف برنامه مدیریت کاهش خطر بلایا ، برنامه های ارائه شده ی دفتر مدیریت کاهش خطر بلایا ، برنامه EOP ، برنامه SNS ، برنامه DSS  ، برنامه SARA  و برنامه DART و همچنین در بخش عملی در باره انواع کپسول های اطفاء حریق ونحوه ی صحیح خاموش کردن حریق آموزش های لازم داده شد.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
پورتال اخبار