رهبری

بدنه خبر

برنامه های آموزشی برای داوطلبین سلامتی شنبه، 18 دی 1395

در راستای  برنامه جلب مشارکتهای مردمی واهمیت توانمند سازی  داوطلبین سلامت در ارتقا سلامت  و افزایش شاخص های  بهداشتی وحضور مردم در شناسایی و حل مشکلات جامعه  ، کلاسهای آموزشی با موضوع خود مراقبتی در ناخوشیهای جزیی و نحوه مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی و. فعال  کردن آنان برای مشارکت در سلامت خود و اعضای خانواده و هم شهریان توسط مراقبین سلامت برگزار می شود .  افزایش آگاهی این قشر ار جامعه در مراکز و پایگاههای تحت پوشش می تواند نقش مهمی را در ارتقا سلامت جامعه داشته باشد .مراکزی که کلاس ها را برگزار کرده اند عبارتند از  پایگاه بهارمست-پایگاه آساوله مرکز تعریف-پایگاه گریزه- پایگاه ننله-مرکز بهاران-مرکز سمیه پایگاه ضمیمه فاتحی کرجو-پایگاه 3نایسر  مرکز امام شافعی .          

 
پورتال اخبار