رهبری

بدنه خبر

برنامه های آموزشی واحد سلامت روان یکشنبه، 19 دی 1395

خانواده در زندگی آدمی  نقش بسزایی  داشته و باید  در  وضعی استوار  باشد بدان  گونه که اطرافیان  در آن  احساس ایمنی  کامل  داشته باشند.  مخصوصا کودکان  و نوجوانان  که پرورش آنها در محیط  سالم و دور  از هر گونه  اختلال  و جدالها  و برخورد های زن و شوهر (والدین )  به دور از  هر جنجالی  باشد به عبارت دیگر  روح سازش  و تعادل  هم زیستی  بین والدین  می تواند در تربیت فرزندان  و انگیزه  پیشرفت  نقش بسزایی داشته باشد .

در گذشته مادران و پدران اغلب از تنبیه و سرزنش استفاده می کردند . آنها این روش تربیتی  را از والدین خود به ارث برده اند و به فرزندان منتقل کرده اند و این چرخه ادامه خواهد داشت زیرا در هیچ مدرسه و کلاس درسی به طور رسمی و فراگیر روشهای درست و صحیح فرزند پروری آموزش داده نشده . در این جا در نظر دارم در بخش های مختلف روش های فرزند پروری را به زبان ساده و کوتاه آموزش دهم. در تربیت مدرن تکنیکهایی همچون بازی ، شنیدن حرفها ، تشویق ، پاداش ، مرزگذاری ، اطاعت از قوانین ، بی اعتنایی ، تنبیه ، جبران، تذکر، محروم سازی و. جایگزین آنها شده اند.به همین منظور رضایی کارشناس روانشناس مرکز حسن اباد کلاس آموزشی برای گروهی از زنان تحت پوشش مرکز در تاریخ95/10/5 در روستای کانی مشکان   برگزار نمود و به مسائل مورد نیاز آنان پرداخته و به سوالاتشان پاسخ مناسب داد.         

 
پورتال اخبار