رهبری

بدنه خبر

اقدامات واحد بهداشت محیط یکشنبه، 19 دی 1395
روز   دو شنبه 1395/10/13 اکیپ مشترک مرکز بهداشت و نیروی انتظامی و شهرداری های مناطق طی یک اقدام هماهنگ  و در راستای اجرای قانون جامع و کنترل و مبارزه با دخانیات و اجرای نمودن طرح حذف قلیان از اماکن عمومی ،  نسبت به جمع آوری قلیان های موجود در میدان گاز اقدام نمودند و کلیه قلیان ها و ادوات و متعلقات آن را از میدان گاز و کمربندی آبیدر جمع آوری نمودند.          
 
پورتال اخبار