رهبری

بدنه خبر

برنامه های واحد آموزش سلامت یکشنبه، 19 دی 1395
در راستای اجرای دستورالعمل برنامه سفیران سلامت در اموزش و پرورش و توانمند سازی کارکنان مدارس به عنوان بخشی از برنامه ،کارگاه دو روزه ای با هماهنگیهای لازم بین مسئول بهداشتی اموزش و پرورش ناحیه دو و کارشناس مسئول اموزش سلامت مرکز بهداشت برگزار گردید . در این کارگاه دو روزه مطالبی که عنوان شد در راستای ارتقا سلامت دانش اموزان از جمله آموزش 12 اصل سلامت برای خود مراقبتی ، تأکید بر رعایت بهداشت محیط در مدارس و داشتن آب سالم در مدارس و مسائل روانشناختی دانش آموزان و اولیا انان بود . فتحی یونسی با اشاره به اهمیت سلامت در مدارس در حئزه های یاد شده ، اعلام آمادگی واحد آموزش را برای حضور در مدارس در راستای تربیت سفیران دانش آموزی اعلام نمود و همکاری بین بخشی را از اصول اساسی برای دسترسی به توانمند سازی دانش آموزان و عوامل مربوط به آنها بیان نمود .          
 
پورتال اخبار